Slide background

KATEDRA

CHRYSTUSA

KRÓLA

Slide background

INTENCJE

PARAFIALNE

Zobacz plan intencji na najbliższy tydzień

Slide background

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

Przeczytaj ogłoszenia na najbliższy tydzień

Slide background

KANCELARIA

PARAFIALNA

Zapoznaj się z godzinami pracy kancelarii

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył Sumie odpustowej w katedrze Chrystusa Króla. Msza św. zamykała II Synod Archidiecezji Katowickiej. Po niej uroczyście podpisano uchwały synodalne oraz wręczono medale „Pro Christi Regno”.

W katowickiej katedrze w samo południe metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii kończącej II Synod Archidiecezji Katowickiej. Po Mszy św. uroczyście podpisano uchwały synodalne oraz wręczono pamiątkowe medale „Pro Christi Regno”. Każdy uczestnik liturgii wychodząc z katedry otrzymał także jabłko – symbol godności królewskiej.

- Oczekując z nadzieją na eschatologiczny powrót naszego Pana, na czas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich, jako Kościół pielgrzymujący jeszcze wśród ścieżek doczesności gromadzimy się na Eucharystii w śląskiej archikatedrze w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Dziękujemy Ci Chryste za dzieło II Synodu naszego Kościoła lokalnego, prosimy o jego dobre owoce, o owoce trwałe, oraz o zapał i determinację w realizowaniu jego postanowień – powiedział ks. Łukasz Gaweł, proboszcz katowickiej katedry na wstępie do Eucharystii.

Metropolita katowicki podsumowując czteroletnią pracę synodalną stwierdził, że czas ten bardzo szybko minął. – Szybko minęły lata synodalnej pracy, od etapu przygotowań do okresu intensywnych działań w czasie sesji plenarnych; pracy zawsze otoczonej modlitwą wielu, zarówno uczestniczących w Synodzie, jego sympatyków, jak i wszystkich diecezjan oraz osób życia konsekrowanego, a zwłaszcza sióstr karmelitanek! – powiedział abp Skworc.

Hierarcha podkreślił, że dzięki spotkaniom w auli członkowie Synodu mają pewne doświadczenie „wzajemnej wymiany pełnej szacunku umiejętności mówienia o Kościele i słuchania w Kościele, mówienia o nim z troską i miłością, słuchania z uwagą i cierpliwością”. – Synod przypomniał nam między innymi fundamentalne idee Soboru Watykańskiego II: przede wszystkim rozumienia Kościoła jako communio – wspólnoty z Bogiem i bliźnimi, budowanej przez każdego ochrzczonego w wolności dziecka Bożego i z poczuciem odpowiedzialności za całą wspólnotę i powierzoną nam Dobrą Nowinę – mówił metropolita katowicki.

Podsumowując minione wydarzenia abp Skworc stwierdził, że czas II Synodu dawał okazję do tego, by uczynić rachunek sumienia, „spojrzeć wstecz, spotkać się z pokorą z ludzkim obliczem Kościoła”. – Otrzymaliśmy szansę poznania, jakie należy wprowadzić korekty i jak przyjąć nowe impulsy, tym bardziej, że zewnętrzna, społeczna postać Kościoła jest zmienna! – powiedział.

Abp Skworc zwrócił uwagę, że najbliższy czas dziewięciu lat będzie doskonałym przygotowaniem do jubileuszu 100-lecia archidiecezji katowickiej. – Systematyczne i konsekwentne podążanie synodalnymi szlakami będzie przemieniało nasz Kościół lokalny w siostrzaną i braterską wspólnotę wierzących, w której każdy ma swoje miejsce i powołanie, obowiązki i prawa, a która istnieje w jednym tylko celu: „aby wszystko rosło ku temu, który jest Głową – ku Chrystusowi” – mówił.

Kończąc homilię metropolita katowicki podkreślił, ze idziemy razem na spotkanie Pana pod sztandarem Chrystusa Króla. Podkreślił także, iż nic nie zastąpi świadectwa ewangelicznego życia każdego wiernego, który ma być apostołem, świadkiem Chrystusa. – Nie litera, lecz duch, który ożywia literę, nadaje sens naszemu działaniu. Dlatego idźcie jako świadkowie w mocy Ducha Świętego, który został dany! Idźcie i głoście ewangelię miłości i miłosierdzia na tej górnośląskiej, spracowanej i eksploatowanej ziemi, gdzie naturalne cnoty mieszkańców łączą się w harmonijną całość z Bożą łaską – apelował do wiernych w katowickiej katedrze.

Po końcowym błogosławieństwie abp Skworc wraz z biskupami, kapitułą katedralną oraz księżmi, którzy byli przewodniczącymi poszczególnych synodalnych komisji przeszli do kaplicy Ducha Świętego gdzie miał miejsce akt podpisania uchwał synodalnych.

Metropolita katowicki wręczył także po Mszy św. osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Kościoła na Górnym Śląsku pamiątkowe medale „Pro Christi Regno”.

 

II Synod Archidiecezji Katowickiej trwał cztery lata. Rozpoczął się oraz zakończył w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Przewodniczył mu metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, który zwołując najważniejsze ciało doradcze biskupa pragnął „wsłuchać się w to, co mówi Duch do Kościoła”. Pieczę nad przebiegiem synodu sprawował ks. Grzegorz Strzelczyk, który był jego sekretarzem.

ks.sk