Dziękujemy Panu Bogu za Ojca Świętego Benedykta XVI wybranego przez Kolegium Kardynałów we wtorek 19 kwietnia 2005 roku.

W naszej katedrze, jak już wiemy, mamy cenny dar Benedykta XVI, który jako Kardynał Joseph Ratzinger - arcybiskup Monachium, zafascynowany naszą katedrą podczas odwiedzin w niej 13 września 1980 r., na prośbę bpa Herberta Bednorza ufundował w 1980 roku mozaikę do kaplicy Najświętszego Sakramentu "ad maiorem Dei Gloriam". W tej kaplicy trzy lata później modlił się Jan Paweł II. Kaplica Najświętszego Sakramentu stała się więc dla nas - w przeżywanym roku Eucharystii - niezwykłą pamiątką dwóch Papieży, przyjaciół i współpracowników: Jana Pawła II i Benedykta XVI.

W archiwum katedralnym znajduje się Złota Księga z wpisami znanych osób, które odwiedziły katedrę. Jest tam wpis Ojca Świętego Jana Pawła II z 20 czerwca 1983 roku: Chrystusowi Królowi składam cześć w katedrze katowickiej. Zaś kilka stron wcześniej, pod słowami: Caritas Christi urget nos (Miłość Chrystusa przynagla nas) z dnia 13. IX. 1980 r. widnieją podpisy członków Episkopatu niemieckiego, a wśród nich Josepha Kardynała Ratzingera. Biskupi niemieccy na zaproszenie Episkopatu Polski przyjechali do naszej Ojczyzny i odwiedzając diecezje, zatrzymali się też w Katowicach. W katedrze wraz z biskupem Herbertem Bednorzem wyśpiewali dziękczynne "Te Deum" za to, że niedziela stała się znów w górnictwie dniem wolnym od pracy, o co Biskup Katowicki zabiegał z wielką determinacją od dłuższego czasu: Niedziela jest Boża i nasza. Było to też jednym z osiągnięć rodzącej się Solidarności.

Kardynał Joseph Ratzinger swoją bezpośredniością i prostotą zachęcił biskupa Bednorza do złożenia na Jego ręce prośby o pomoc w zrealizowaniu projektu mozaiki do kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Z okazji odpustu ku czci Chrystusa Króla w roku 1979 oddano do użytku wiernych kaplicę Ducha Świętego, będącą zarazem kaplicą chrzcielną. "Najcenniejszym elementem jej wystroju - pisał ks. proboszcz Henryk Zganiacz w "Wiadomościach Duszpasterskich" - stała się mozaika w jej wnęce o rozmiarach 80 m2, przedstawiająca żywioł wszechświata a symbolizująca dzieło stworzenia Boga. Mozaika ta, jako dar Archidiecezji Salzburskiej, jest pochodzenia weneckiego. Dzieła ułożenia mozaiki według własnego projektu dokonały panie Lidia Kwiatkowska i Teresa Madej. Praca artystycznego układania przeszło pół miliona tych drobnych kamyczków trwała pięć miesięcy. Współautorem projektu kaplicy i projektantem gołębicy Ducha Św. jest p. Jerzy Kwiatkowski a wykonawcą rzeźby p. Waldemar Madej. Elementy marmurowego wyposażenia kaplicy wykonali pracownicy katedralni pod nadzorem p. Michalika". Teraz trzeba było znaleźć fundatora mozaiki do kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Na prośbę biskupa kardynał Ratzinger odpowiedział: Nie chcę ukrywać, że byłem zaskoczony wysokością kosztów tej mozaiki. Byłem początkowo trochę bezradny, ponieważ nie miałem dostatecznych środków diecezjalnych i pozadiecezjalnych, które by wystarczyły dla ich pokrycia. Nie chciałem jednak zawieść waszych nadziei i w końcu znalazłem właściwe wyjście, że dla wyrównania kosztów większą część pokryję z funduszy, które mam do własnej dyspozycji. Sięga to właściwie granic moich możliwości, ponieważ przewiduje się jeszcze realizację wielu mniejszych próśb z innych krajów. Mogę zatem dzisiaj potwierdzić, że jestem w stanie pokryć wymagane przez firmę "Orsoni" z Wenecji koszty materiałów. Cieszę się, że w ten sposób mogę przyczynić się do upiększenia i godnego wystroju waszej katedry - "ad maiorem Dei Gloriam". Zjednoczony we wspólnej trosce o zbawienie powierzonych nam wiernych, proszę Księdza Biskupa i jego diecezjan o modlitwę.

Pozostaję z braterskim pozdrowieniem - Joseph Cardinal Ratzinger

Przesyłając list dziękczynny, biskup Herbert napisał m.in.: Będziemy odtąd Księdza Kardynała zaliczać do Wielkich Dobroczyńców naszej coraz piękniejszej katedry. Obiecuję Eminencji, że często będziemy się modlić w Waszej intencji.

Dzięki wspaniałomyślności i wielkiemu sercu ówczesnego Arcybiskupa diecezji Monachijskiej, a dziś Ojca Świętego Benedykta XVI, mógł proboszcz naszej katedry ks. prałat Henryk Zganiacz napisać z radością i dumą w Ogłoszeniach Duszpasterskich na niedzielę Chrystusa Króla 22 listopada 1981 roku: Dziś oddajemy do użytku ku większej czci i chwale Chrystusa Króla złotą mozaikę wenecką ozdabiającą ścianę w kaplicy Najświętszego Sakramentu i będącą tłem dla tabernakulum. Projekt mozaiki został wypracowany przez artystkę plastyka Lidię Kwiatkowską z Mikołowa i Teresę Madej z Piekar Śl. Prace układania trwały pięć miesięcy. Ilość ułożonych kamyczków na powierzchni 80 m2, wynosi blisko milion.

Napis inkrustowany w posadzce kaplicy Najświętszego Sakramentu przypomina nam: Tu modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II 20.VI.1983 r. Mozaika za tabernakulum przypomina i uświadamia nam wspaniałomyślność i serdeczną życzliwość Ojca Świętego Benedykta XVI. Wsłuchując się i wczytując w ich słowa starajmy się własne życie według nich kształtować, a wdzięczną modlitwę codziennie do Boga za Nich zanosić.

W przedsionku katedry po stronie lewej znajduje się płaskorzeźba wg projektu Zygmuta Brachmańskiego poświęcona pierwszemu biskupowi diecezji katowickiej, późniejszemu Prymasowi Polski - Kardynałowi Augustowi Hlondowi. Po prawej zaś stronie znajduje się krzyż i epitafium upamiętniające męczeństwo duchowieństwa górnośląskiego w czasie II wojny światowej.

W lewej nawie katedry znajduje się kaplica z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, poświeconą w 1982 roku w Fatimie przez Ojca Świętego Jana Pawła II, umieszczoną na wykonanym ze stiuku Drzewie Fatimskim. Rzeźba ta przedstawia piętnaście tajemnic Różańca Świętego. W lewej nawie znajduje się też kaplica z figurą Serca Jezusowego i obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W kaplicy św. Barbary centralne miejsce zajmuje rzeźba Patronki górników, wykonana przez Gerarda Grzywaczyka. Jest tam też ołtarz z bryły węgla i monumentalny pomnik poległych górników, oraz tablice upamiętniające znamienitych Ślązaków: bł. ks. Emila Szramka i ks. prał. Rudolfa Adamczyka, budowniczych katedry, ks. Adama Kocura (przedwojennego prezydenta Katowic), Józefa Rymera, pierwszego Wojewody Śląskiego i Wojciecha Korfantego, przywódcy Chrześcijańskiej Demokracji. Jest też tablica upamiętniająca ofiary III Powstania Śląskiego, a kolejna poświęcona Orlętom Lwowskim.

W prawej nawie znajduje się kaplica z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w ołtarzu i z tablicą ufundowaną na pamiątkę pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Katowicach. Jest też obok kaplica św. Antoniego i zejście do krypty grobowej biskupów katowickich. Stacje Drogi Krzyżowej na dużych filarach, wykonane z brązu, tworzą jakby koronę dla Chrystusa Króla. Tak umieszczone stacje a także dębowe ławki usytuowane w półkolu podkreślają koncentrację całego wnętrza na ołtarzu.

Na chórze znajdują się 43-głosowe organy o trakturze mechanicznej, zaś na przeciw nich, w prezbiterium, 17-głosowe organy chórowe. Nad bocznymi wejściami zawieszone są wielkie aplikacje obrazujące dzieło stworzenia i wizję końca świata. Godne uwagi są ogromne witraże, fundowane przez poszczególne Dekanaty diecezji katowickiej, wykonane przez Krakowski Zakład Witrażów. Pod chórem i w przedsionku umieszczone są tablice pamiątkowe, wspominające ważne wydarzenia historyczne.

Nad wnętrzem katedry dominuje figura Chrystusa Króla Wszechświata, zawieszona w prezbiterium nad głównym ołtarzem.

Ołtarz główny, okrągły, położony centralnie, zdobiony płaskorzeźbami ze scenami Ostatniej Wieczerzy i wesela w Kanie Galilejskiej, łączy prezbiterium z kaplicą Chrztu Świętego i kaplicą Najświętszego Sakramentu.

W centralnym miejscu kaplicy Najświętszego Sakramentu znajduje się oryginalne tabernakulum, jako Krzew Gorejący, a przed ołtarzem w posadzce inkrustowany napis przypomina:

Tu modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II 20.06.1983 roku. Na ścianie bocznej umieszczony jest obraz Jezusa Miłosiernego, a w absydach bocznych rzeźby Matki Boskiej i św. Józefa.

W kaplicy Chrztu Świętego, nazywaną kaplicą Ducha Świętego, centralne miejsce zajmuje chrzcielnica z paschałem. Na ścianach bocznych umieszczone są rzeźby kamienne świętych śląskich - św. Jacka, św. Jadwigi i bł. Bronisławy. W witrażu widoczny jest wizerunek Matki Boskiej Piekarskiej.

SEKCJA W BUDOWIE