KAPITUŁA KATEDRALNA

Przewodniczący

ks. Łukasz Gaweł (2018-)

Zastępca przewodniczącego:

ks. Jerzy Lisczyk (2018-)

Sekretarz:

ks. Adam Brzyszkowski (2018-)

Kanonicy gremialni:

ks. Alfred Wloka
ks. Florian Ludziarczyk (1995-)

ks. Marceli Cogiel

ks. Piotr Kurzela
ks. Jerzy Lisczyk (2006-)
ks. Izydor Harazin (2008-)
ks. Henryk Jonczyk (2009-)
ks. Andrzej Suchoń (2009-)
ks. Zbigniew Kocoń (2012-)
ks. Łukasz Gaweł (2015-)
ks. Adam Brzyszkowski (2018-)
ks. Janusz Kwapiszewski (2018-)
ks. Andrzej Pyrsz (2018-)