KAPITUŁA KATEDRALNA

Przewodniczący

ks. Alfred Wloka (2003-)

Zastępca przewodniczącego:

ks. Marceli Cogiel (2003-)

Sekretarz:

ks. Piotr Kurzela (2003-)

Kanonicy gremialni:

ks. Benedykt Woźnica (1992-)
ks. Henryk Zganiacz (1992-)
ks. Florian Ludziarczyk (1995-)
ks. Jerzy Lisczyk (2006-)
ks. Izydor Harazin (2008-)
ks. Henryk Jonczyk (2009-)
ks. Andrzej Suchoń (2009-)
ks. Zbigniew Kocoń (2012-)
ks. Łukasz Gaweł (2015-)