CHRZEST

pierwsza niedziela miesiąca o 12:00

 

BIERZMOWANIE

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH

 

Terminy bierzmowania dla dorosłych:

      22 marca, 10 maja, 21 czerwca, 4 października, 22 listopada 2018 r.

W dniu bierzmowania w katedrze:

godz. 17:00 - wprowadzenie liturgiczne dla kandydatów i świadków,

godz. 18:00 - Msza święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

 

Informacje dla kandydatów przygotowujących się w parafii katedralnej:

  • kandydat przedstawia pisemną zgodę swojego proboszcza na przygotowanie i przystąpienie do bierzmowania w parafii katedralnej oraz świadectwo chrztu;
  • przygotowanie do bierzmowania składa się z pięciu obowiązkowych spotkań, które odbywają się w czwartki o godz. 19:00 w salce nr 3 na drugim piętrze probostwa;
  • kolejne cykle przygotowania rozpoczynają się
           15 lutego, 5 kwietnia, 17 maja, 30 sierpnia, 11 października 2018 r.

 

 

Informacje dla kandydatów przygotowujących się we własnych parafiach:

  • po przygotowaniu kandydata parafia zgłasza go w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej na 10 dni przed terminem bierzmowania;
  • w dniu bierzmowania kandydat powinien mieć ze sobą kartkę informacyjną z danymi osobowymi, z wypisanym innym kolorem imieniem patrona bierzmowania oraz z pieczęcią parafii;
  • podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

 

  

Informacja dla kandydatów żyjących w związkach niesakramentalnych:

  • przygotowanie do bierzmowania może odbyć się wcześniej, jednak sakrament bierzmowania zostanie udzielony dopiero po spowiedzi sakramentalnej i zawarciu sakramentu małżeństwa.

 

 

SAKRAMENT CHORYCH

Chorych i osłabionych wiekiem parafian odwiedzamy z posługą sakramentalną w pierwsze soboty miesiąca.

Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii bądź kancelarii parafialnej.

Podkategorie