Pierwsza Komunia Święta

wybór terminów uroczystości w roku 2020

2020-05-09

Mając na uwadze restrykcje związane z pandemią korona wirusa, jak również duchowe dobro dzieci oraz ich zdrowie, proponujemy, by pierwsza Komunia święta odbyła się w małych grupach lub rodzinnie (indywidualnie).

Terminy dla małych grup:
niedziela 14 czerwca -
 godzina 14.00,
niedziela 21 czerwca - godzina 14.00,
niedziela 13 września - godzina 14.00
.

Komunia święta „rodzinna” może odbyć się podczas Mszy świętej w niedzielę lub w dniu powszednim – w terminie wybranym przez rodziców i ustalonym z Księdzem Proboszczem.

Decyzję dotyczącą terminu i formy pierwszej Komunii świętej pozostawiamy rodzicom.

Komunię świętą pragniemy zorganizować godnie przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów. W obecnej sytuacji nie ma możliwości, by Komunii świętej towarzyszyła uroczysta oprawa (Eucharystia z procesją wszystkich dzieci z rodzicami, wierszyki, itp.). Respektując obowiązujące przepisy, zwracamy uwagę, że we Mszy świętej z udzieleniem pierwszej Komunii świętej może wziąć udział ograniczona liczba osób. Dzieci zasiadają w kościele z rodzicami w wyznaczonych miejscach, w maseczkach ochronnych. Komunia święta udzielana będzie „na rękę”. W obecnej sytuacji najważniejsza jest wiara i świadectwo dawane dziecku przez wspólną, codzienną, rodzinną modlitwę oraz uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej przynajmniej dzięki transmisjom internetowym lub telewizyjnym. 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpośrednich przygotowań zostaną podane po ustaleniu konkretnej listy dzieci, które w danym terminie przystąpią do pierwszej Komunii świętej. Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej obejmować będzie spowiedź dziecka i krótką – ograniczoną do niezbędnego minimum – próbę w kościele w przededniu Komunii świętej.

Prosimy o dokonanie wyboru terminu i zgłoszenie go do 15 maja br. na adres tomasz.rafalski@katowicka.pl. W treści maila proszę podać deklarowaną datę pierwszej Komunii świętej, wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i szkołę.

Na wczoraj, dziś i jutro

Dane teleadresowe

Plebiscytowa 49A,
40-041 Katowice
katedra@archidiecezjakatowicka.pl
+48 (32) 251 21 96

Konta bankowe-ofiary

PKO BP I Oddział Katowice
ul. Damrota 23 40-022 Katowice
Wpłaty w złotych:
numer konta:
20 1020 2313 0000 3002 0019 1494
Wpłaty w euro:
numer konta:
PL 08 1020 2313 0000 3702 0522 9838
BIC (Swift): BPKOPLPW