Bierzmowanie osób dorosłych

2021-04-12

W katowickiej katedrze udzielenie sakramentu bierzmowania osobom dorosłym zaplanowano na 6.10.2022 i 17.11.2022 podczas Mszy świętej o godzinie 18:00.

Do bierzmowania mogą przystąpić tylko osoby, które zostały odpowiednio przygotowane i zgłoszone przez proboszcza parafii swego miejsca zamieszkania co najmniej 7 dni przed terminem bierzmowania. W dniu bierzmowania kandydaci i ich świadkowie gromadzą się na próbie w katedrze o godzinie 17:00. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

W lipcu i sierpniu nie będzie cotygodniowych spotkań. Pierwsze spotkanie po wakacjach odbędzie się 7 września 2022 r.

Bierzmowanie osób dorosłych koordynuje ks. Łukasz Dziura - +48 515 631 312 e-mail: lukasz.dziura@katowicka.pl

 


 

ZGŁOSZENIE DO BIERZMOWANIA OSOBY, KTÓRA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA DO PRZYJĘCIA TEGO SAKRAMENTU

1. Co najmniej 7 dni przed terminem bierzmowania proboszcz/wikariusz zgłasza kandydata za pomocą formularza elektronicznego:

PRZEŚLIJ  ZGŁOSZENIE  DO  BIERZMOWANIA

 

2. Na tydzień przed planowanym terminem bierzmowania do parafii zostanie wysłany e-mail zawierający gotową do wydrukowania kartę.

3. Opieczętowaną przez parafię kartę kandydat przywozi z sobą na bierzmowanie do katedry. 

 


 

ZGŁOSZENIE OSOBY, KTÓRA CHCE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BIERZMOWANIA PRZY PARAFII KATEDRALNEJ

1. Kandydat do bierzmowania musi postarać się o świadectwo chrztu, z którym zgłasza się najpierw do swojej parafii. Świadectwo chrztu nie jest wymagane, jeśli parafia zamieszkania jest jednocześnie parafią chrztu.

2. Jeśli w parafii nie organizuje się przygotowania osób dorosłych, proboszcz/wikariusz zgłasza kandydata za pomocą formularza elektronicznego:

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE DO PRZYGOTOWANIA

 

 

 


 

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU DO BIERZMOWANIA PROWADZONYM PRZY PARAFII KATEDRALNEJ

Przygotowanie trwa 2,5 miesiąca. Kandydat może je rozpocząć od dowolnego spotkania, zaliczając 10 tematów w terminach przez siebie wybranych spośród niżej podanych. 

TEMATY TERMINY
Wiara 7.09.2022 22.11.2022    
Biblia 14.09.2022 30.11.2022    
Kościół 21.09.2022 7.12.2022    
Dekalog 28.09.2022 14.12.2022    
Chrzest i bierzmowanie  5.10.2022      
Eucharystia 12.10.2022      
Spowiedź 19.10.2022      
Moralność  26.10.2022      
Modlitwa 9.11.2022      
Liturgia 16.11.2022      

 

Spotkania odbywają się w wyznaczone środy o godzinie 19:00 w sali na parterze probostwa, obok kancelarii parafialnej (wejście od ul. Henryka Jordana).

 

Na skróty, Sakramenty

Dane teleadresowe

Plebiscytowa 49A,
40-041 Katowice
katedra@katowicka.pl
+48 (32) 251 21 96

Konta bankowe-ofiary

PKO BP I Oddział Katowice
ul. Damrota 23 40-022 Katowice
Wpłaty w złotych:
numer konta:
20 1020 2313 0000 3002 0019 1494
Wpłaty w euro:
numer konta:
PL 08 1020 2313 0000 3702 0522 9838
BIC (Swift): BPKOPLPW