Kościół Akademicki

Kościół Akademicki w krypcie katedry

Kościół Akademicki w krypcie katedry

zdjęcie: Krzysztof Gawor

2018-11-21

Funkcjonalna architektura krypty katedry wynika z samej konstrukcji budowli. Jest to koncentryczny zespół żelbetonowych przypór podtrzymujących sklepienie, spiętych betonowym kręgiem. Ta prosta i funkcjonalna forma swoją harmonią przywołuje geometrię gotyckiej rozety. Linie podziału przecinają się w samym jej środku nad miejscem celebracji.

Sama architektura wnętrza krypty, od momentu, gdy tylko zaczęto tu sprawować liturgię, wyznaczyła miejsce usytuowania ołtarza. Pierwotnie na ołtarzu znajdowało się także tabernakulum.

W krypcie katedry, w związku z powstaniem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, biskup Herbert Bednorz 5 października 1968 roku ustanowił Kościół Akademicki. 18 stycznia 1976 nadano mu dodatkowe wezwanie – wówczas błogosławionego, dziś świętego – Maksymiliana Marii Kolbego.

Od roku 1992 w krypcie można oglądać polichromię przedstawiającą Drogę Krzyżową. Piętnaście stacji namalowanych w obejściu koncentrycznie ukształtowanego kościoła to dzieło Joanny Piech-Kalarus i Ewy Sidorowicz wykonane na podstawie własnych projektów oraz projektów Jadwigi Filipczyk. Prosta graficzna forma, połączona z wyraźną barwną plamą, decydującą często o klimacie poszczególnych przedstawień, stanowi tajemnicę warsztatu autorskiego. Dzieło zawiera odniesienia do stanu wojennego wprowadzonego w Polsce 13 grudnia 1981 roku.

W kościele akademickim posługują duszpasterze akademiccy: 
ks. Damian Copek i ks. dr Wojciech Surmiak

e-mail: damian.copek@archidiecezjakatowicka.pl

 

O katedrze

Dane teleadresowe

Plebiscytowa 49A,
40-041 Katowice
katedra@katowicka.pl
+48 (32) 251 21 96

Konta bankowe-ofiary

PKO BP I Oddział Katowice
ul. Damrota 23 40-022 Katowice
Wpłaty w złotych:
numer konta:
20 1020 2313 0000 3002 0019 1494
Wpłaty w euro:
numer konta:
PL 08 1020 2313 0000 3702 0522 9838
BIC (Swift): BPKOPLPW