Krypta grobowa Biskupów Katowickich

2018-11-21

W krypcie grobowej pochowani zostali biskupi katowiccy: Arkadiusz Lisiecki, Stanisław Adamski, Herbert Bednorz – pasterze Kościoła na górnośląskiej ziemi. W naszych zmarłych biskupach w jakimś stopniu reprezentowani są wszyscy wierni zmarli, których ci pasterze prowadzili jako wspólnotę Kościoła do Boga. Pochowani w krypcie katedry oczekują Tego, którego nadejście zostało zapowiedziane na koniec czasów: Jezusa Chrystusa.

Pierwotna koncepcja wystroju krypty grobowej powstała na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i miała stanowić kontynuację monumentalnego cyklu stacji drogi krzyżowej, namalowanej na ścianach sąsiadującego z kryptą kościoła akademickiego. Jednak do realizacji projektu wówczas nie doszło. Do sfinalizowania prac przy polichromii w podziemiach katedry powrócono z inspiracji arcybiskupa katowickiego po ponad dwudziestu latach. Zaprojektowania i realizacji podjęli się katowiccy artyści: Joanna Piech i Roman Kalarus. Ich dzieło można było zobaczyć po raz pierwszy w Dzień Zaduszny 2017 roku.

Ta wyjątkowa polichromia przedstawia Niebieskie Jeruzalem – obraz zaczerpnięty z Apokalipsy św. Jana Apostoła. Najczęściej obrazowanie rozdziałów ostatniej księgi Nowego Testamentu koncentruje się wokół niezwykłych, przerażających scen. Ich groza przysłania najważniejszy przekaz księgi autorstwa św. Jana – nadejście Nowego Jeruzalem, symbolu królowania Boga. Wizerunek Świętego Miasta objawi się wszystkim zmarłym, którzy powstaną do nowego życia.

Rozświetlone przedstawienie Nowego Jeruzalem zajmuje centralne miejsce krypty grobowej biskupów katowickich. Światło emanujące z obrazu rozprasza ciemności podziemi katowickiej katedry i jest jednocześnie zapowiedzią światła powszechnego zmartwychwstania, nowej ziemi i nowego nieba. Właśnie dlatego ten symboliczny obraz oraz wizualne komentarze wzięte z księgi Apokalipsy zostały wybrane jako treść polichromii krypty (Matka Najświętsza, św. Michał Archanioł, chóry anielskie itd.)

Naprzeciwko obrazu Nowego Jeruzalem znalazły się umieszczone na ścianie krypty cytaty z księgi Apokalipsy: „On będzie Bogiem z nami” oraz „Będą oglądać Jego oblicze”. Spełnienie tych obietnic nie jest odległe. Jak głosi trzeci fragment Apokalipsy: „Czas jest bliski”.

Krypta grobowa otwarta jest w każde niedzielne przedpoługnie (dostęp z poziomu archikatedry). Wszystkich odwiedzjących kryptę grobową prosimy o modlitwę w intencji spoczywających tam Biskupów Katowickich.

O katedrze

Dane teleadresowe

Plebiscytowa 49A,
40-041 Katowice
katedra@katowicka.pl
+48 (32) 251 21 96

Konta bankowe-ofiary

PKO BP I Oddział Katowice
ul. Damrota 23 40-022 Katowice
Wpłaty w złotych:
numer konta:
20 1020 2313 0000 3002 0019 1494
Wpłaty w euro:
numer konta:
PL 08 1020 2313 0000 3702 0522 9838
BIC (Swift): BPKOPLPW