Ksiądz kan. dr Łukasz Gaweł

Proboszcz Archikatedry Chrystusa Króla i przewodniczący Kapituły Katedralnej

2018-11-09

Urodził się 16 września 1974 roku w Rybniku. Po zdaniu matury w 1993 roku rozpoczął studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po zaliczeniu pierwszego roku studiów wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, które ukończył w 2001 r. otrzymując święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia.

W latach 1994-1998 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Następnie w latach 1998-2002 podjął studia teologiczne na Fakultecie Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) zakończone licencjatem. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W 2008 roku obronił doktorat na podstawie dysertacji: „La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristiana” na Fakultecie Teologicznym w Lugano. Przez kilka lat wykładał teologię fundamentalną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne pola zainteresowań naukowych to: chrystologia fundamentalna (zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa), chrystocentryzm, antropologia teologiczna, dialog teologii ze współczesnym kontekstem kulturowym. Obecnie prowadzi wykłady z wprowadzenia do teologii dla alumnów roku propedeutycznego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

Pełnił funkcję sekretarza i rzecznika prasowego Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz dyrektora biura prasowego Archidiecezji Katowickiej. Był Członkiem Komisji Głównej oraz Zespołu Teologicznego II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej.

W sobotę, 1 sierpnia 2015 roku, ks. Łukasz Gaweł został wprowadzony na urząd proboszcza Parafii Katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach. 

30 października 2015 roku został mianowany kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej, zaś 12 kwietnia 2018 roku przewodniczącym (prepozytem) tejże kapituły.

Kontakt: lukasz.gawel@katowicka.pl

Duszpasterze

Dane teleadresowe

Plebiscytowa 49A,
40-041 Katowice
katedra@katowicka.pl
+48 (32) 251 21 96

Konta bankowe-ofiary

PKO BP I Oddział Katowice
ul. Damrota 23 40-022 Katowice
Wpłaty w złotych:
numer konta:
20 1020 2313 0000 3002 0019 1494
Wpłaty w euro:
numer konta:
PL 08 1020 2313 0000 3702 0522 9838
BIC (Swift): BPKOPLPW