Liturgia w Parafii Katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach

w świetle zarządzeń ks. abpa Wiktora Skworca oraz obowiązujących przepisów państwowych (aktualizacja z dnia 26 czerwca 2021 r.).

2020-10-23

 

 

- Podczas liturgii w katowickiej archikatedrze wierni mogą zajmować 3/4 miejsc. Jednocześnie są zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Zachować należy również maksymalny odstęp pomiędzy modlącymi się osobami. By uczynić to możliwym wszystkie Msze święte celebrowane są przy głównym ołtarzu.

- Znak pokoju przekazujemy sobie przez skinienie głowy. Usilnie zaleca się przyjmowanie komunii świętej na rękę. Również podczas podchodzenia do komunii świętej należy zachować maksymalny dystans społeczny.

- Katedra katowicka jest na bieżąco dezynfekowana, ustawiono w niej również punkty dezynfekcyjne dla wiernych.

- Informujemy, że od 20 czerwca 2021 r. zniesiona zostaje dyspensa ks. abpa Wiktora Skworca od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.

- Niedzielne Msze święte z katedry transmitowane są drogą internetową o 9:00, a na antenie Radia eM o 12:00. W dni robocze Radio eM transmituje Msze święte celebrowane o 18:00.

- Kancelaria parafialna czynna jest w zwykłych godzinach urzędowania: od poniedziałku do soboty od 10:00 do 12:00 oraz dodatkowo w poniedziałki i czwartki od 16:00 do 18:00.

 


 

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego
w związku z sytuacją epidemiologiczną z dnia 26 marca 2021 r.

1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji kościelnych i cywilnych.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywać zasadę – 1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref.

Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa, stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła.

Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa (por. kan. 273).

3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem Internetu.

W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.

4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed udzielaniem Komunii św.

Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła, jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po udzielaniu Komunii św. - do koniecznych zabiegów dezynfekujących.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie Komunii św. na rękę.

5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.

6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach dekanatu.

Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce i na stronie internetowej parafii.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 26 marca 2021 r.

 

Na bieżąco

Dane teleadresowe

Plebiscytowa 49A,
40-041 Katowice
katedra@katowicka.pl
+48 (32) 251 21 96

Konta bankowe-ofiary

PKO BP I Oddział Katowice
ul. Damrota 23 40-022 Katowice
Wpłaty w złotych:
numer konta:
20 1020 2313 0000 3002 0019 1494
Wpłaty w euro:
numer konta:
PL 08 1020 2313 0000 3702 0522 9838
BIC (Swift): BPKOPLPW